Missionskyrkan / SMU - Östra Götaland

 

 

Distriktets hemsida stängs 2015-12-31

Besökare hänvisas till hemsidorna för Region Öst


Equmeniakyrkan  och Equmenia Region Öst!

Distriktets personal och verksamhet har övertagits av Equmeniakyrkan Region Öst och Equmenia Öst.
För information om regionens verksamhet se:
www.equmenia.se/ost
equmeniakyrkan.se/regionost